Trung tâm hỗ trợ

Thời gian hỗ trợ khách hàng: Từ thứ 2 - 6: từ 08:00 đến 17:00
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng và mua sản phẩm trên website.
- Các công tác tư vấn, hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu.
- Xử lý các sự cố kỹ thuật sản phẩm.

Thời gian còn lại: Tiếp nhận yêu cầu, xử lý các sự cố trong quá trình sử dụng sản phẩm của Aladdinvina)
Email: asale@aladdinvina - Hotline 24/7: 024 3212 1635 , :0985 346 652 
0 Giỏ hàng