Tầm nhìn & sứ mệnh

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Mission (Tầm nhìn) : Đi đầu trong lĩnh vực hoạt động phân phối các mặt hàng gia dụng

Vision (Sứ mệnh) : Đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm

                              Không ngừng duy trì, phát triển, mở rộng thị trường trên toàn quốc

                              Mở rộng thương hiệu vào các lĩnh vực khác

                              Dịch vụ khách hàng nhanh nhất và tốt nhất
0 Giỏ hàng